C# Basit Konsol Örnekleri

C# programlama dilini öğrenmeye başlarken yazılması gereken ve yazdığınızda kendinizi geliştirebileceğiniz örnekleri sizler ile paylaşacağız. İlk olarak bu örneklerin çoğunu değişkene değer atayarak ilerleyen örneklerde ise klavyeden yani kullanıcı tarafından girilerek çözülen kodları sizler ile paylaşacağız. Tüm örnekleri tek sayfadan görebileceksiniz. İlk örnekler değişkene değer atama işlemi ve ekrana yazdırma kodları, ilerleyen örnekler ise klavyeden değer girdirmeli örnekler olacaktır. Bu örnekler şunlardır:

  1. Ekrana Merhaba Dünya yazan C# programının kodunu yazın.
  1. Ekrana Merhaba Türkiye yazan C# programının kodunu yazın.
  1.  Ekrana Değişkene verilen isme göre Hoşgeldin + isim şeklinde yazan C# programını yazın. Örneğin: İsim olarak ybsmezunu yazsın. Hoşgeldin ybsmezunu yazacaktır.
  1. İki sayının toplamı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Üç sayının toplamı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. İki sayının çarpımı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Üç sayının çarpımı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. İki sayının farkını bulan yani çıkarma işlemi yapan C# programının kodunu yazın.
  1. Bölme işleminde bölüm‘ü bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Bölme işleminde kalan‘ı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Sayının karesini bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Sayının küpünü bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Karenin alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Karenin çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Dikdörtgenin alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Dikdörtgenin çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Üçgenin alanı’nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Üçgenin çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Eşkenar üçgenin çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Küpün alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Küpün hacmi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Paralelkenar’ın alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Paralelkenar’ın çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Dikdörtgenler prizması hacmi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Dikdörtgenler prizması yüzey alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Dairenin alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden ismi girilen kişiye Hoşgeldin + isim şeklinde yazan C# programı kodunu yazın. Örneğin : Hoşgeldin ybsmezunu şeklinde
  1. Klavyeden girilen İki sayının toplamı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden girilen Üç sayının toplamı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden girilen İki sayının çarpımı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden girilen Üç sayının çarpımı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden girilen İki sayının farkını bulan yani çıkarma işlemi yapan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden bölünen sayı ve bölen sayı girildiği bölme işleminde bölüm‘ü bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden bölünen sayı ve bölen sayı girilen Bölme işleminde kalan‘ı bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden girilen sayının karesini bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden girilen Sayının küpünü bulan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarı girilen karenin alanı‘nı hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarı girilen karenin çevresini hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenin çevresi‘ni hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarları girilen üçgenin çevresini hesaplayan C# programının kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarı girilen eşkenar üçgenin çevresini hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden öğrenci adı ile girilen iki yazılının ortalaması‘nı hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden girilen iki sayının toplamının karesini hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden girilen iki sayının toplamının küpünü hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden iki iç açısı girilen üçgenin üçüncü iç açısını hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden iki dış açısı girilen üçgenin üçüncü dış açısını hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarı girilen küpün alanını hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarı girilen küpün hacmi‘ni hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresi‘ni hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden taban ve yüksekliği girilen paralel kenarın alanı‘nı hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayan c# programı kodunu yazın.
  1. Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplayan c# programı kodunu yazın.

1- Ekrana Merhaba Dünya yazan C# programının kodunu yazın.

Console.WriteLine("Merhaba Dünya"); // Ekrana Merhaba Dünya yazar

Console.ReadLine(); //Ekranda durdurma işlemi için kullanılır

2- Ekrana Merhaba Türkiye yazan C# programının kodunu yazın.

Console.WriteLine("Merhaba Türkiye"); // Ekrana Merhaba Türkiye yazar

Console.ReadLine(); //Ekranda durdurma işlemi için kullanılır

3- Ekrana Değişkene verilen isme göre Hoşgeldin + isim şeklinde yazan C# programını yazın. Örneğin: İsim olarak ybsmezunu yazsın. Hoşgeldin ybsmezunu yazacaktır.

string isim="ybsmezunu";

Console.WriteLine("Hoşgeldin "+isim);

Console.ReadLine(); 

4- İki sayının toplamı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.

int birinciSayi,ikinciSayi,sayilarinToplami;

birinciSayi = 10;

ikinciSayi = 27;

sayilarinToplami= birinciSayi+ ikinciSayi;

Console.WriteLine(sayilarinToplami);

Console.ReadLine();

5- Üç sayının toplamı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.

int sayi1, sayi2, sayi3, toplam;


sayi1 = 10;
sayi2 = 20;
sayi3 = 30;

toplam = sayi1 + sayi2 + sayi3;

Console.WriteLine("Üç sayının toplamı="+toplam);

Console.ReadLine(); 

6- İki sayının çarpımı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.

int sayi1, sayi2, carpim;

sayi1 = 10;
sayi2 = 20;

carpim = sayi1 * sayi2;

Console.WriteLine("Sonuç="+carpim);

Console.ReadLine();

7- Üç sayının çarpımı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.

int sayi1, sayi2, sayi3, carpim;

sayi1 = 10;
sayi2 = 20;
sayi3 = 30;

carpim = sayi1 * sayi2;

Console.WriteLine("Üç Sayının Çarpım Sonucu="+carpim);

Console.ReadLine();

8- İki sayının farkını bulan yani çıkarma işlemi yapan C# programının kodunu yazın.

int buyuksayi, kucuksayi, sonuc;

buyuksayi = 1453;
kucuksayi = 37;

sonuc = buyuksayi - kucuksayi;

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

9- Bölme işleminde bölüm‘ü bulan C# programının kodunu yazın.

int bolen, bolunen, bolum;

bolunen = 50;
bolen = 5;

bolum = bolunen / bolen;

Console.WriteLine(bolum);

Console.ReadLine();

10- Bölme işleminde kalan‘ı bulan C# programının kodunu yazın.

int bolen, bolunen, kalan;

bolunen = 50;
bolen = 5;

kalan= bolunen % bolen;
//Kalanı bulmak için mod alma işlemi yapılır. 

Console.WriteLine(kalan);

Console.ReadLine();

11- Sayının karesini bulan C# programının kodunu yazın.

int sayi, karesi;

sayi = 5;

karesi = sayi * sayi;

Console.WriteLine(karesi);

Console.ReadLine();

12- Sayının küpünü bulan C# programının kodunu yazın.

int sayi, kupu;

sayi = 5;

kupu = sayi * sayi * sayi;

Console.WriteLine(kupu);

Console.ReadLine();

13- Karenin alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.

int kenar, alan;

kenar = 8;

alan = kenar * kenar;

Console.WriteLine("Karenin alanı="+alan);

Console.ReadLine();

14- Karenin çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.

int kenar, cevre;

kenar = 5;

cevre = kenar * 4;

Console.WriteLine("Karenin çevresi=" + cevre);

Console.ReadLine();

15- Dikdörtgenin alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.

int kisakenar, uzunkenar, alan;

kisakenar = 5;
uzunkenar = 7;

alan = kisakenar * uzunkenar;

Console.WriteLine("Dikdörtgenin alanı=" + alan);

Console.ReadLine();

16- Dikdörtgenin çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.

int kisakenar, uzunkenar, cevre;

kisakenar = 5;
uzunkenar = 7;

cevre = (kisakenar + uzunkenar)*2;

Console.WriteLine("Dikdörtgenin çevresi=" + cevre);

Console.ReadLine();

17- Üçgenin alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.

int alan, taban, yukseklik;

taban = 5;
yukseklik = 8;

alan = (taban * yukseklik) / 2;

Console.WriteLine("Üçgenin alanı=" + alan);

Console.ReadLine();

18- Üçgenin çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.

int kenar1, kenar2, kenar3, ucgencevre;

kenar1 = 5;
kenar2 = 10;
kenar3= 7;

ucgenCevre = kenar1+kenar2+kenar3;

Console.WriteLine("Üçgenin çevresi=" + ucgenCevre);

Console.ReadLine();

19- Eşkenar üçgenin çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.

int kenar, ucgencevre;

kenar = 5;

ucgencevre = kenar * 3;

Console.WriteLine("Eşkenar üçgenin çevresi=" + ucgencevre);

Console.ReadLine();

20- Küpün alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.

//Formül : 6*kenar*kenar
      
int kenar=5;

int alan = 6 * kenar * kenar;

Console.WriteLine("Küpün alanı=" + alan);

Console.ReadLine();

21- Küpün hacmi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.

//Formül : kenar*kenar*kenar

 int kenar=3;

int hacim= kenar * kenar * kenar;

Console.WriteLine("Küpün hacmi=" + hacim);

Console.ReadLine();

22- Paralelkenar’ın alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.

//Formül: Taban*yükseklik

int taban, yukseklik, alan;

taban = 10;

yukseklik = 5;

alan = taban * yukseklik;

Console.WriteLine("Paralel kenarın alanı:" + alan);

Console.ReadLine();

23- Paralelkenar’ın çevresi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.

//Formül: 2a+2b = a+b+a+b = 2*(a+b)

int a = 5;
      
int b = 7;

int cevre = 2 * (a + b);

Console.WriteLine("Paralel kenarın çevresi=" + cevre);

Console.ReadLine();

24- Dikdörtgenler prizması hacmi‘ni hesaplayan C# programının kodunu yazın.

//Formül: Hacim = a*b*c

int a = 3;

int b = 4;

int c = 8;

int hacim = a * b * c;

Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının hacmi={0}", hacim);

Console.ReadLine();

25- Dikdörtgenler prizması yüzey alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.

//Formül: Yüzey alanı = 2*(a*b+a*c+b*c)
      
int a = 5;

int b = 6;

int c = 7;

int yuzeyalani = 2 * (a * b + a * c + b * c);
      
Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı=" + yuzeyalani);

Console.ReadLine();

26- Dairenin alanı‘nı hesaplayan C# programının kodunu yazın.

double pi = 3.14;

double r = 20;

double sonuc = pi * r * r;

Console.WriteLine(sonuc);

Console.ReadLine();

27- Klavyeden ismi girilen kişiye Hoşgeldin + isim şeklinde yazan C# programı kodunu yazın. Örneğin : Hoşgeldin ybsmezunu şeklinde

Console.WriteLine("Lütfen İsminizi Giriniz");

string isim=Console.ReadLine();

Console.WriteLine("Hoşgeldin "+isim);

Console.ReadLine(); 

28- Klavyeden girilen İki sayının toplamı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen 1. sayıyı giriniz");
      int sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. sayıyı giriniz");
      int sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int toplam = sayi1 + sayi2;

      Console.WriteLine("Sayıların toplamı=" + toplam);
      Console.ReadLine();

29- Klavyeden girilen Üç sayının toplamı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen 1. sayıyı giriniz");
      int sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. sayıyı giriniz");
      int sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 3. sayıyı giriniz"); 
      int sayi3 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int toplam = sayi1 + sayi2 + sayi3;

      Console.WriteLine("3 Sayının toplamı=" + toplam);
      Console.ReadLine();

30- Klavyeden girilen İki sayının çarpımı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.

      int sayi1, sayi2, carpim;

      Console.WriteLine("Lütfen Birinci sayıyı giriniz");
      sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen İkinci sayıyı giriniz");
      sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      carpim = sayi1 * sayi2;

      Console.WriteLine("Sayıların çarpımı =" + carpim);
      Console.ReadLine();

31- Klavyeden girilen Üç sayının çarpımı‘nı bulan C# programının kodunu yazın.

      int sayi1, sayi2, sayi3, carpim;

      Console.WriteLine("Lütfen Birinci sayıyı giriniz");
      sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen İkinci sayıyı giriniz");
      sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen Üçüncü sayıyı giriniz"); 
      sayi3 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      carpim = sayi1 * sayi2 * sayi3;

      Console.WriteLine("3 Sayının çarpımı =" + carpim);
      Console.ReadLine();

32- Klavyeden girilen İki sayının farkını bulan yani çıkarma işlemi yapan C# programının kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen büyük sayıyı giriniz");
      int buyuksayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen küçük sayıyı giriniz");
      int kucuksayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int fark = buyuksayi- kucuksayi;

      Console.WriteLine("Sayıların farkı=" + fark);
      Console.ReadLine();

33- Klavyeden bölünen sayı ve bölen sayı girildiği bölme işleminde bölüm‘ü bulan C# programının kodunu yazın.

      int bolunen, bolen, bolum;

      Console.WriteLine("Lütfen Bölünen sayıyı giriniz");
      bolunen = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen Bölen sayıyı giriniz");
      bolen = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      bolum = bolunen / bolen;

      Console.WriteLine("Çıkan bölüm: {0}", bolum);
      Console.ReadLine();

34- Klavyeden bölünen sayı ve bölen sayı girilen Bölme işleminde kalan‘ı bulan C# programının kodunu yazın.

      int bolunen, bolen, kalan;

      Console.WriteLine("Lütfen Bölünen sayıyı giriniz");
      bolunen = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen Bölen sayıyı giriniz");
      bolen = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      kalan= bolunen % bolen;

      Console.WriteLine("Çıkan bölüm: {0}", kalan);
      Console.ReadLine();

35- Klavyeden girilen sayının karesini bulan C# programının kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen karesi alınacak sayıyı giriniz");

      int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int karesi = sayi * sayi;

      Console.WriteLine("Girilen sayının karesi=" + karesi);
      Console.ReadLine();

36- Klavyeden girilen Sayının küpünü bulan C# programının kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen küpü bulunacak sayıyı giriniz");

      int sayi = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int kupu = sayi * sayi * sayi;

      Console.WriteLine("Girilen sayının küpü : {0}" , kupu);
      Console.ReadLine();

37- Klavyeden kenarı girilen karenin alanı‘nı hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      int kenar, kareninAlani;

      Console.WriteLine("Lütfen karenin bir kenarını giriniz");
      kenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      kareninAlani = kenar * kenar;

      Console.WriteLine("Karenin alanı=" + kareninAlani);
      Console.ReadLine();

38- Klavyeden kenarı girilen karenin çevresini hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      int kenar, cevre;
      Console.WriteLine("Lütfen karenin bir kenarını giriniz");
      kenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      cevre = kenar * 4; //karenin çevresini hesaplıyoruz

      Console.WriteLine("Karenin çevresi={0}", cevre);
      Console.ReadLine();

39- Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      int kisakenar, uzunkenar, alan;

      Console.WriteLine("Lütfen dikdörtgenin kısa kenarını giriniz");
      kisakenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen dikdörtgenin uzun kenarını giriniz");
      uzunkenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      alan = kisakenar * uzunkenar;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenin alanı=" + alan);
      Console.ReadLine();

40- Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenin çevresi‘ni hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      int kisakenar, uzunkenar, cevre;

      Console.WriteLine("Lütfen dikdörtgenin kısa kenarını giriniz");
      kisakenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen dikdörtgenin uzun kenarını giriniz");
      uzunkenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      cevre = kisakenar + uzunkenar + kisakenar + uzunkenar;
      //cevre = (kisakenar + uzunkenar) * 2;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenin çevresi={0}", cevre);
      Console.ReadLine();

41- Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      int taban, yukseklik, alan;

      Console.WriteLine("Lütfen üçgenin tabanını giriniz.");
      taban = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen üçgenin yüksekliğini giriniz.");
      yukseklik = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      alan = (taban * yukseklik) / 2;

      Console.WriteLine("Üçgenin alanı={0}", alan);
      Console.ReadLine();

42- Klavyeden kenarları girilen üçgenin çevresini hesaplayan C# programının kodunu yazın.

Console.WriteLine("Lütfen üçgenin 1. kenarını giriniz");
int kenar1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Lütfen üçgenin 2. kenarını giriniz");
int kenar2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

Console.WriteLine("Lütfen üçgenin 3. kenarını giriniz");
int kenar3 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

int cevre = kenar1 + kenar2 + kenar3;
      
Console.WriteLine("Üçgenin çevresi=" + cevre);

Console.ReadLine();

43- Klavyeden kenarı girilen eşkenar üçgenin çevresini hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen üçgenin bir kenarını giriniz");
      int kenar = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      //int cevre = kenar + kenar + kenar;
      int cevre = kenar * 3;

      Console.WriteLine("Üçgenin çevresi=" + cevre);
      Console.ReadLine();

44- Klavyeden öğrenci adı ile girilen iki yazılının ortalaması‘nı hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen öğrenci adını giriniz");
      string ad = Console.ReadLine();

      Console.WriteLine("Lütfen 1. yazılı notunuzu giriniz");
      int yazili1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. yazılı notunuzu giriniz");
      int yazili2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      double ortalama = (yazili1 + yazili2) / 2;

      Console.WriteLine("{0} adlı öğrencinin yazılı ortalaması {1}", ad, ortalama);
      Console.ReadLine();

45- Klavyeden girilen iki sayının toplamının karesini hesaplayan c# programı kodunu yazın.


      Console.WriteLine("Lütfen 1. sayıyı giriniz");
      int sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. sayıyı giriniz");
      int sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int toplam = sayi1 + sayi2;
      int karesi = toplam * toplam;

      Console.WriteLine("Klavyeden girilen sayının toplamının karesi={0}", karesi);
      Console.ReadLine();

46- Klavyeden girilen iki sayının toplamının küpünü hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen 1. sayıyı giriniz");
      int sayi1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen 2. sayıyı giriniz");
      int sayi2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int toplam = sayi1 + sayi2;
      int karesi = toplam * toplam * toplam;

      Console.WriteLine("Klavyeden girilen sayının toplamının küpünü={0}", karesi);
      Console.ReadLine();

47- Klavyeden iki iç açısı girilen üçgenin üçüncü iç açısını hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen 1. iç açıyı giriniz");
      int aci1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());


      Console.WriteLine("Lütfen 2. iç açıyı giriniz");
      int aci2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int toplam = aci1 + aci2;
      int bilinmeyenaci = 180 - toplam;
      
      Console.WriteLine("Bilinmeyen Üçüncü açı=" + bilinmeyenaci);
      
      Console.ReadLine();

48- Klavyeden iki dış açısı girilen üçgenin üçüncü dış açısını hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      Console.WriteLine("Lütfen 1. dış açıyı giriniz");
      int disaci1 = Int32.Parse(Console.ReadLine());


      Console.WriteLine("Lütfen 2. dış açıyı giriniz");
      int disaci2 = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int toplam = disaci1 + disaci2;
      int bilinmeyendisaci = 360 - toplam;

      Console.WriteLine("Bilinmeyen Üçüncü dış açı="+bilinmeyendisaci);

      Console.ReadLine();

49- Klavyeden kenarı girilen küpün alanını hesaplayan c# programı kodunu yazın.

// Formül : 6*a*a


      Console.WriteLine("Lütfen küpün bir kenarını giriniz");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int alan = 6 * a * a;

      Console.WriteLine("Küpün alanı=" + alan);
      Console.ReadLine();

50- Klavyeden kenarı girilen küpün hacmi‘ni hesaplayan c# programı kodunu yazın.

//Formül : a*a*a

      Console.WriteLine("Lütfen küpün bir kenarını giriniz");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int hacim = a * a * a;

      Console.WriteLine("Küpün hacmi=" + hacim);
      Console.ReadLine();

51- Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresi‘ni hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      /*
      Klavyeden kenarları girilen paralel kenarın çevresini bulan C# programını yazınız.
      Formül:
      2a+2b = a+b+a+b = 2*(a+b)
      */

      Console.WriteLine("Lütfen paralel kenarın a kenarını giriniz");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen paralel kenarın b kenarını giriniz");
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int cevre = 2 * (a + b);

      Console.WriteLine("Paralel kenarın çevresi=" + cevre);
      Console.ReadLine();

52- Klavyeden taban ve yüksekliği girilen paralel kenarın alanı‘nı hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      /*
      Klavyeden tabanı ve yüksekliği girilen paralel kenarın alanını bulan C# programını yazınız.
      Formül:
      Taban*yükseklik
 
      */

      int taban, yukseklik, alan;

      Console.WriteLine("Lütfen paralelkenarın tabanını giriniz");
      taban = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Lütfen paralelkenarın yüksekliğini giriniz");
      yukseklik = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      alan = taban * yukseklik;

      Console.WriteLine("Paralel kenarın alanı:" + alan);
      Console.ReadLine();

53- Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      /*
             
       Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulan C# programını yazınız.
      Formül:
      Hacim = a*b*c
            
       */

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının a kenarını giriniz");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının b kenarını giriniz");
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının c kenarını giriniz");
      int c = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int hacim = a * b * c;

      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının hacmi={0}", hacim);
      Console.ReadLine();

54- Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplayan c# programı kodunu yazın.

      /*
        Klavyeden kenarları girilen dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulan C# programını yazınız.
        Formül:
        Yüzey alanı = 2*(a*b+a*c+b*c)
      */


      Console.WriteLine("a kenarını girin");
      int a = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("b kenarını girin");
      int b = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("c kenarını girin");
      int c = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      int yuzeyalani = 2 * (a * b + a * c + b * c);
      Console.WriteLine("Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı=" + yuzeyalani);


      Console.ReadLine();
Total
0
Shares
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Previous Post

C# Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Merhaba Dünya Yazma

Next Post

YBS Nedir?

Related Posts
0
Would love your thoughts, please comment.x